O projektu Marketing+Design
Výhody a přínosy projektu
Jak začít s projektem
Odpovědi na nejčastější otázky
Výhodné balíčky M+D
Seznam jednotlivých služeb
Praktické tipy pro balíčky M+D
Poptávka balíčků a služeb
Reference
Projekt podporují
Novinky a aktuální zprávy
Články o Marketing+Design
Pro média
Seznam kontaktů

O PROJEKTUO projektu Marketing+Design
Projekt Marketing+Design poskytuje výhodné spojení marketingové strategie
a design strategie „pod jednou střechou", které umožňují účinně a efektivně realizovat strategii prodeje výrobků a služeb.
Analýza současného
stavu firmy a produktů
Průzkum a zhodnocení
konkurence
Vyhodnocení a nové
možnosti prodeje
Vytvoření firemní strategie pro zvýšení prodeje
Zajištění realizace firemní strategie zvýšení prodeje
Analýza současného desig-
nu firmy a produktů
Průzkum a vyhodnocení
konkurenčního designu
Vytvoření nové design
strategie firmy a produktů
Návrhy nového designu pro
firmy a produkty
Kompletní realizace desig-
nu firmy a produktů
Realizujme kompletní servis marketingu a designu:
Marketing: vytvoření marketingové strategie prodeje a poptávky, realizace poptávky po výrobcích a služ- bách, analýza trhu a konkurence, cílené oslovení zákazníků, PR, nákup médií. Zajišťujeme kompletní re- alizaci marketingových služeb až po tisk, výrobu a produkci.
Design: vytvoření design strategie pro firmy, výrobky a služby, návrhy a realizace designu firemních a pro- duktových značek, design obalů, reklamní předměty, firemní a produktová prezentace, internetová prezen-tace. Zajišťujeme kompletní realizaci designu od návrhů po tisk, výrobu a produkci a programování inter- netových aplikací.

Jedinečnost projektu Marketing+Design spočívá v úzké spolupráci profesionálů z oborů marketingu a de- signu „pod jednou střechou". Toto spojení umožňuje realizovat komplexní a účinnou firemní strategii prode- je výrobků a služeb. Tento projekt firmám nabízí marketingové a designérské služby ve výhodných balíčcích zaměřených na řešení problémů malých a středních firem. Tyto balíčky jsou sestaveny tak, aby firmě zajistili snadnou a efektivní realizaci marketingu a designu. V naší nabídce jsou také jednotlivé služby marketingu a designu, které poskytují výhodu samostatného výběru podle priorit firmy a výše investice. Jednotlivé služby si firma vybírá na míru svým potřebám.

Cílem projektu Marketing+Design je firmám zajistit realizaci strategického marketingu a designu jako efektivního řešení pro zvýšení prodeje, získání nových obchodních příležitostí, budování firemní a produktové image s důrazem na účinné využití firemních investic. Projekt Marketing+Design je pro všechny malé a střední firmy a výrobní družstva v České republice.
Profesionální poradenství M+D
Potřebujete více informací o projektu nebo pomoc při výběru
marketingových a designérských služeb?

Mob Tel +420 605 187 004
E-mail info@mplusd.cz
Rychlá volba
arrow
Marketingové a designér- ské služby ve výhodných balíčcích.
Mám rád/a české firmy a české výrobkyPropagujte i svojí stránku
Projekt Marketing+Design © 2010 | Strategy | Tint design