O projektu Marketing+Design
Výhody a přínosy projektu
Jak začít s projektem
Odpovědi na nejčastější otázky
Výhodné balíčky M+D
Seznam jednotlivých služeb
Praktické tipy pro balíčky M+D
Poptávka balíčků a služeb
Reference
Projekt podporují
Novinky a aktuální zprávy
Články o Marketing+Design
Pro média
Seznam kontaktů

NABÍDKA PROJEKTUPraktické tipy pro balíčky M+D
Praktické tipy jsou rychlými odpověďmi na otázky, které se týkají
vhodného výběru balíčků M+D.
Chceme zvýšit náš prodej a zisk v Česku. Jak na to?

Balíček ČESKO nabízí řešení českým firmám s častými problémy: silná konkurence nadnárodních firem nebo výrobců z Asie či jiných zemí, klesající obrat na českém trhu, firmám, které větší podíl svého prodeje realizují v zahraničí a chtějí zvětšit svůj podíl na trhu také v Česku. Balíček ČESKO se zaměřuje na zlepšení pozice na českém trhu, vyhledává nové trhy a obchodní cesty ve Vašem sortimentu s cílem zvýšit obrat firmy. Balíček ČESKO se zaměřuje na české odběratele a český trh také vhodným designem Vaší firmy a produktů. Balíček ČESKO zrealizuje design strategii firmy a produktů, značky, obaly, firemní a produktový design, prezentaci firmy a produktů. Od návrhů po výrobu.
Nikdy jsme v naší firmě marketing a design neřešili a ani je neumíme využít. Je projekt Marketing+De- sign také pro nás?

Samozřejmě. Je přesně pro Vás.Vhodným řešením je Balíček START. Toto řešení je určeno firmám, které začínají, nebo cíleně neinvestují ve své firmě do marketingu a designu. Vhodné řešení pro firmy, které potřebují zlepšit firemní strategii prodeje svých produktů. Výhody Balíčku START jsou v jeho efektivním sestavení pro realizaci kvalitního základu: marketing - nastartování marketingové strategie, cílené oslovení nových zákazníků, vyhledání nových prodejních cest, design - design strategie firmy a produktu, značka firmy a produktu, design obalů, firemní a produktová prezentace tištěná a internetová. Balíček START zajišťuje kompletní realizaci marketingových a designérských služeb až po tisk, výrobu, propagaci, nákup médií, PR
Už jsme v naší firmě zkusili využít marketing a design, ale výsledek to nepřináší.

Nejlepší řešení v této situaci je Balíček ZISK. Balíček ZISK je připraven na míru firmám, které již do marketingu a designu své firmy a produktu investují, ale návratnost této investice neodpovídá dosaženým výsledkům. Balíček ZISK je pro zlepšení realizace a směřování služeb marketingu a designu tak, aby došlo ke zvýšení obratu a vytvoření nových obchodních cest. Balíček se také zabývá analýzou současného stavu firmy a produktů a jejich postavení na trhu, analýzou konkurence, design strategií firmy a produktů, designem firemní a produktové prezentace tištěné a internetové, vyhledává nové prodejní cesty a realizuje efektivní propagaci firmy a produktů na trhu. Firemní investice do marketingu a designu má Vaše firma pod kontrolou. Balíček ZISK zajišťuje kompletní realizaci marketingových a designérských služeb až po tisk, výrobu a propagaci.
Potřebujeme design obalů, značku produktu a další kvalitní produktovou prezentaci. Jak na to?

V těchto případech je nejlepší použít Balíček PRODUKT. Balíček PRODUKT se specializuje na realizaci design strategie produktů zaměřené na kvalitní design, nové obchodní cesty prodeje produktů a oslovení nových zákazníků. Design strategie produktu je komplexní řešení: analýza konkurence a koncového zákazníka, určení obchodní pozice produktu a benefity produktu, design značky produktu, design obalu, funkčnost produktu, zacílení na danou kupující skupinu, atraktivita pro koncové zákazníky, design s ohledem na to, kde bude produkt prodáván, jak bude prezentován, apod. Zajišťujeme také kompletní realizaci propagace produktu až po tisk, výrobu, prezentaci v médiích, PR atd. Balíček PRODUKT umožňuje propagaci produktu účinně propojit s marketingovou strategií. Balíček tak poskytuje firmě komfortní servis.
Naše firma má zájem o marketing a design, ale management naší firmy je pracovně vytížený. Je řešení také pro nás?

Doporučujeme Vám Balíček EXKLUZIV, který Vám zajistí na míru komplexní servis marketingu a designu. Výhodou pro management firmy je časová nenáročnost s plnou kontrolou nad realizací. Jednotlivé položky balíčku Vám sestavíme na míru podle potřeb a priorit Vaší firmy. Balíček EXKLUZIV obsahuje marketingovou strategii firmy, vytvoření poptávky po výrobcích a službách, realizaci nových obchodních cest, prezentaci Vaší firmy v médiích. Komplexní servis design strategie na míru pro Vaší firmu. Image firmy a výrobků, design značky, design firemní a produktové prezentace a webové stránky. Branding výrobků, design obalů, katalogy, e-shop a propagace atd. Zajistíme realizaci designu od návrhů po tisk, výrobu, propagaci, nákup médií, PR atd.
V naší firmě nemáme marketingové oddělení a snižuje se nám poptávka po zboží, nemáme tolik nových zakázek, kolik bychom si představovali. Nezabýváme se cíleně marketingem.

Když chcete ušetřit čas a finanční prostředky je dobré řešení balíček MARKETÉR. Balíček MARKETÉR je výhodný pro firmu, která chce významně snížit náklady na marketing a marketingové oddělení, ale potřebuje zvýšit svůj obrat a zlepšit svou pozici na trhu. Tento balíček nahrazuje služby reklamních agentur a marketingu. Po zavedení balíčku nastává cílené oslovení trhu, zlepšení pozice oproti konkurenci a vytvoření poptávky po Vašem zboží na trhu. Po čase nastává navyšování obratu a získání nových obchodních cest a zákazníků. Balíček MARKETÉR umožňuje účinně propojit marketingovou strategii s tvorbou firemního a produktového designu, prezentací firmy a výrobků. Balíček tak poskytuje firmě komfortní servis.
Potřebujeme zlepšit firemní prezentaci, nemáme kvalitní design firmy, produktů nebo služeb. Jak na to?

Balíček DESIGN je vhodné řešení pro firmy, které jsou výrobci i poskytovatelé služeb. Balíček DESIGN Vám přizpůsobíme na míru. Obsah balíčku si určuje firma podle vlastních potřeb. Rádi Vám s výběrem vhodných služeb poradíme. Balíček DESIGN Vám zajistí realizaci designu odpovídající působení Vaší firmy či produktů na trhu, zaměření na cílové zákazníky, zvýšení poptávky a konkurenceschopnosti. Realizujeme kompletní servis designérských služeb: design strategii, design firemních a produktových značek, design obalů, katalogy, firemní a produktovou prezentaci, internetovou prezentaci atd. Od návrhů po tisk a výrobu. Balíček DESIGN také umožňuje propagaci firmy a produktu účinně propojit s marketingovou strategií. Balíček tak poskytuje firmě komfortní servis.
Plánujeme účast na veletrhu. Chceme zlepšit naší prezentaci na veletrzích, protože není efektivní, nevozíme z veletrhů kontrakty a nové zákazníky. Jak na to?

Doporučujeme Vám Balíček VELETRH. Tento balíček je unikátní v komplexní realizaci a prezentaci firmy na veletrhu tak, aby komunikace na veletrhu přinášela zisk, nové zakázky a kontrakty. Balíček VELETRH nabízí cílenou propagaci Vaší firmy, produktů a služeb od designu prospektů, katalogů, reklamních předmětů, prodejních stánků po cílené oslovení potencionálních odběratelů na veletrhu. Balíček zahrnuje kompletní strategii komunikace na veletrhu, analýzu vystavujících firem a konkurence, přípravu konkrétní novinky, či produktu, který se bude na veletrhu prezentovat a strategický design na podporu kontraktů a nové obchodní spolupráce. Zajistíme realizaci Vaší prezentace na veletrhu od návrhů po tisk a výrobu.
Snižuje se zájem o naše produkty, nemáme plně naplněnou výrobní kapacitu. Jak na to?

V tomto problému Vám pomůže Balíček REKLAMA. Balíček REKLAMA je připravený tak, aby naplnil výrobní kapacitu Vaší firmy, zvýšil povědomí současných zákazníků o Vašem zboží a jeho následný nákup. Balíček zlepší pozici Vaší firmy na trhu a zvýší povědomí o Vašich produktech či službách směrem k novým zákazníkům a možným odběratelům. Balíček REKLAMA zajišťuje kompletní realizaci propagace produktů: vyhledání nových obchodních cest, vhodné oslovení zákazníků, prezentace v inzerci a médiích, design strategii, design veškeré prezentace Vaší firmy a produktů tištěné i internetové, katalogy, inzerci, reklamní předměty, direct mail atd. Od návrhů po tisk, výrobu a produkci.
Profesionální poradenství M+D
Potřebujete více informací o projektu nebo pomoc při výběru
marketingových a designérských služeb?

Mob Tel +420 605 187 004
E-mail info@mplusd.cz
Rychlá volba
arrow
Marketingové a designér- ské služby ve výhodných balíčcích.
Mám rád/a české firmy a české výrobkyPropagujte i svojí stránku
Projekt Marketing+Design © 2010 | Strategy | Tint design