O projektu Marketing+Design
Výhody a přínosy projektu
Jak začít s projektem
Odpovědi na nejčastější otázky
Výhodné balíčky M+D
Seznam jednotlivých služeb
Praktické tipy pro balíčky M+D
Poptávka balíčků a služeb
Reference
Projekt podporují
Novinky a aktuální zprávy
Články o Marketing+Design
Pro média
Seznam kontaktů

NOVINKY & KONTAKTYPro média
18. 7. 2011Tisková zpráva

Projekt Marketing+Design
Podle posledních průzkumů Evropské unie výzkum a inovace pomáhají vytvářet pracovní místa a zvyšovat prosperitu a kvalitu firem a života samotného. Evropská komise ve své zprávě o konkurenceschopnosti Unie inovací z roku 2011 dochází k závěru, že pokud má strategie Evropa 2020 skutečně přinést inteligentní a udržitelný růst, potřebuje EU inovaci v mnoha oblastech výrazně zlepšit. To se týká i českých firem, které stále podceňují marketing a inovace a investice do těchto oborů.

Zajímá Vás, co vlastně inovace přesně znamenají? Jsou nezbytné pro mou firmu? Může si o dotace z fondů zažádat i má firma z mého oboru? A co vše inovace zahrnují? Smyslem existence každé firmy je zákazník a jeho získávání. Proto mají firmy v současné době výlučně dvě základní úlohy: marketing a inovace (podnikatelské funkce). S tím souvisí i budování firemní identity a budování značky Vám vložené peníze zhodnotí – a hlavně se investice vrátí a na konec i významně vyděláte.

Právě poradenství v marketingu, inovacích designu Vám nabízí, včetně kompletních služeb Projekt Marketing+Design.

Máme řešení pro Vaše současné potřeby

Chcete zvýšit poptávku po Vašem zboží či službách, hledáte nové obchodní cesty, řešíte problém, jak komunikovat se svými zákazníky a nevíte, jak jim dát vědět o své nabídce, chtěli byste inovovat, ale nemáte představu v čem?

Využijte služeb odborníků

Strategické marketingové služby pro firmy, které chtějí na trhu dobře fungovat.

- Vypracování marketingové strategie i s analýzou a průzkumem trhu v balíčku služeb za výhodnou cenu.
- Konzultace a poradenství v oblasti marketingu a designu za jedinečnou cenu 1900,-Kč/ za hodinu.
- Jednotlivé marketingové a reklamní služby dle Vašich aktuálních potřeb na míru.


Marketing musí procházet napříč celou firmou a hlavně její komunikací ven z firmy, nejen směrem k zákazníkům, ale i k dodavatelům. A to od strategie, přes logo, samotnou image a marketingové nástroje až po obchod a firemní cíle a vize. Marketing a inovace jsou rozhodující pro úspěch na současném dynamickém trhu. Riziko neúspěchu nebylo nikdy větší, než je tomu dnes, a proto se správná inovační strategie pro určitý konkrétní výrobek či službu stává prioritou. Výsledkem je, že inovace poskytují podněty celým produktovým řadám, skupinám výrobků a služeb.

V rámci projektu Marketing+Design nabízíme malým a středním firmám poradenství v oblasti inovací a marketingové a design strategie. www.mplusd.cz.

Kontakt: sl. Martina Ďaďová – koordinátorka projektu. Tel.: 605 187 004, 257 911 257,
e-mail: dadova@mplusd.cz, web: www.mplusd.cz.

18. 4. 2011PR článek

Projekt Marketing+Design

Mnoho českých firem, malých, středních ale i velkých stále podceňuje strategický marketing a tím, aniž by si možná byly toho firmy vědomi, nejenže přicházejí o peníze, ale především přicházejí o zakázky a zákazníky, ať už nové či stálé. Postavte své podnikání na firemní identitě a začněte vydělávat.

Začněme trochu netradičně jedním příkladem. Majitel firmy si pořizuje automobil a není mu líto investovat do nákupu větší finanční obnos, přestože auto s ohledem na jeho cenu nemá pro firmu žádný význam a hned v den koupě ztrácí svou původní hodnotu. Ale když má majitel malé a střední firmy takovou částku investovat do své firemní značky či identity, přijde mu investice ve většině případů vysoká, dlouho zvažuje, zda do této investice dát peníze, a v mnoha případech to nakonec buď neudělá, nebo se snaží na své investici ušetřit. Budování firemní identity a s tím související budování značky mu přitom vložené peníze zhodnotí – a hlavně se mu investice vrátí a na konec mu i významně vydělá. Pokud je vaše image nad zájmy vaší firmy, budeme rádi, když se nám ozvete, a zdarma využijete poradenství, proč byste měli investovat do budování své značky a firemní identity a jakým způsobem na tom vydělat.

Tohle vše a mnohem víc, včetně kompletních služeb vám nabízí Projekt Marketing+Design. V dubnu 2011 spouští projekt kampaň na podporu informovanosti českých firem v budování firemní identity a značky. Projekt Marketing+Design, poskytuje mimo jiné výhodné spojení marketingové strategie a design strategie „pod jednou střechou" a umožňuje tak účinně a efektivně realizovat strategii prodeje výrobků a služeb. Tato kampaň bude komunikována mailingem, direkt mailem a odbornými články ve vybraných médiích.

Cílem kampaně je zvýšit informovanost a konkurenceschopnost českých firem v reálném prostředí a zlepšit jejich povědomí o firemní identitě a budování značky. „Současný marketing se cíleně zaměřuje na budování značky. Důležité je ale uvědomit si, že hlavním záměrem strategického marketingu malých a středních firem je budování identity firmy a to pak následně zahrnuje i budování značky. Strategickým marketingovým řízením firma cíleně posiluje svou identitu na trhu a tím získává větší pozornost zákazníků a efektivněji využívá marketingový rozpočet“, říká Tereza Svobodová, specialistka na strategický marketing. „Řada firem dělá stále chybu v tom, že nemá vybudovanou identitu a cíleně nebuduje svou značku. Díky tomu pak nemůže fungovat samotný obchod firmy, získávat nové zákazníky je těžké a cíleně pracovat s těmi stávajícími je pro firmu příliš složité nebo dokonce zcela nemožné. Čím déle funguje firma tímto způsobem, tím více přichází o své peníze, čas, image a hlavně o podíl na trhu“.

Budování firemní identity musí procházet napříč celou firmou a hlavně její komunikací ven z firmy nejen směrem k zákazníkům, ale i k dodavatelům. A to od strategie, přes logo, samotnou image a marketingové nástroje až po obchod a firemní cíle a vize.

Kontakt: sl. Martina Ďaďová – koordinátorka projektu. Tel.: 605 187 004, 257 911 257,
e-mail: dadova@mplusd.cz, web: www.mplusd.cz.

19. 7. 2010Tisková zpráva

Nový projekt pro malé a střední firmy: Marketing+Design

Minulý měsíc byl spuštěn zcela nový, unikátní projekt Marketing+Design (M+D), který pomáhá vytvářet malým a středním firmám efektivní strategie jejich růstu pomocí marketingových a designérských služeb.

Unikátní je tento projekt v komplexnosti poskytovaných služeb a přímém zacílení na malé a střední české firmy. Projekt nabízí firmám kompletní řešení pro zvýšení poptávky po produktech a službách, vytvoření nových obchodních cest a budování firemní a produktové image. Poskytuje „balíčky“ služeb sestavené na míru potřebám konkrétní firmy tak, aby firemní investice do marketingu a designu byla skutečně efektivní a měla co nejvyšší návratnost investovaných peněz.

Firmám, které se rozhodnou s projektem M+D spolupracovat, poskytnou profesionálové z oboru marke- tingovou strategii prodeje a poptávky, návrh realizace poptávky po výrobcích a službách, analýzu trhu a kon- kurence, oslovení zákazníků, PR i nákup médií. Projekt M+D firmám také zajišťuje kompletní realizaci všech služeb až po tisk, výrobu a produkci. Odborníci na strategický design zase připraví pro firmu design strategii, která zahrnuje například design firemních a produktových značek, návrhy obalů a obalových kolecí, reklamní předměty, či firemní a produktovou prezentaci, a to jak v tištěných médiích, tak na internetu.

Projekt Marketing+design chce přinášet řešení existenčních problémů českých firem v době krize i mimo ní. Chce firmám pomoci snížit firemní náklady, nalézt a udržet si pevné místo na trhu a dále jejich podíl na trhu zvyšovat.

Marketingová manažerka, Tereza Svobodová, o projektu říká: ,,Nabízí firmám realizaci účinné strategie marketingu a designu s důrazem na efektivní a cílené využití firemních investic. Pro majitele firem je během léta ten nejlepší čas, aby se s projektem seznámili, protože tak jejich firma může dosáhnout lepších výsledků již na konci letošního roku.“

Více informací o projektu spolu s nabídkou balíčků služeb najdete na www.mplusd.cz.
Budete-li mít jakýkoli dotaz, ráda vám ho zodpoví projektová koordinátorka

Martina Ďaďová
Projektová koordinátorka
Mob Tel +420 605 187 004
email: info@mplusd.cz
Pro média ke stažení:
PDF - 18. 7. 2011 Tisková zpráva - Projekt Marketing+Design
PDF - 18. 4. 2011 PR - Článek Marketing+Design
DOC - 5. 8. 2010 PR - Rozhovor Marketing+Design
DOC - 19. 7. 2010 Tisková zpráva - Nový projekt pro malé a střední firmy: Marketing+Design
DOC - 19. 7. 2010 PR - Unikátní projekt pro malé a střední firmy: Marketing+Design.
Profesionální poradenství M+D
Potřebujete více informací o projektu nebo pomoc při výběru
marketingových a designérských služeb?

Mob Tel +420 605 187 004
E-mail info@mplusd.cz
Rychlá volba
arrow
Marketingové a designér- ské služby ve výhodných balíčcích.
Mám rád/a české firmy a české výrobkyPropagujte i svojí stránku
Projekt Marketing+Design © 2010 | Strategy | Tint design